Szkolenie w Malborku i Tczewie 24 października 2022 roku

2510.2022

Szkolenie w Malborku i Tczewie 24 października 2022 roku

W dniu 24.10.2022 roku w Malborku i Tczewie odbyło się szkolenie członków Zarządów i członków Komisji Rewizyjnych ROD powiatu malborskiego, tczewskiego, kwidzyńskiego i sztumskiego zorganizowane przez Okręg Pomorski PZD w Gdańsku.

Na początku szkolenia dotarła do nas smutna wiadomość, że zmarł Pan Marian Okapiec Przewodniczący Kolegium Prezesów Zarządów ROD, długoletni Prezes Zarządu ROD im. gen. Władysława Sikorskiego w Tczewie.  Pan Mieczysław Kamiński Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku poprosił uczestników szkolenia o powstanie i uczczenie zmarłego minutą ciszy.

Porządek szkolenia przedstawiał się następująco :

  1. Otwarcie szkolenia.
  2. Walne Zebrania Sprawozdawczo Wyborcze/Konferencje Delegatów w 2023 r.
  3. Prowadzenie inwestycji i remontów w ROD.
  4. Granty w związku z realizacją programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” ogłoszonego przez ARiMR.
  5. Współpraca Zarządów ROD i Komisji Rewizyjnych ROD.
  6. Sprawy różne – ewidencja członków PZD, nowi działkowcy przesyłanie informacji do Okręgu Pomorskiego.
  7. Zakończenie szkolenia.

 

Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku omówił zadania jakie ciążą na Zarządach ROD i Komisjach Rewizyjnych ROD przy przygotowaniu WZSW/WDK. Wyartykułował, że przygotowania do przeprowadzenia WZ/KD należy już realizować.

 

Pan Mieczysławą Kamiński  omówił temat prowadzenie inwestycji i remontów w ROD. Przypomniał zasady prowadzenia inwestycji remontów w zgodzie z obowiązującymi przepisami związkowymi. Wskazał błędy które występują w dokumentacji przesyłanej do Biura Okręgu. Przypomniał jakie zadania ciążą na Komisjach Rewizyjnych ROD w zakresie prowadzenia badania działań Zarządu ROD. Podkreślił, że tylko harmonijna współpraca pomiędzy Zarządem ROD i Komisja Rewizyjna ROD zapewni dobre funkcjonowanie ogrodu dla dobra działkowców.

 

Dyrektor Biura Okręgu omówił zasady pozyskiwania przez ROD grantów w związku z realizacją programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” ogłoszonego przez ARiMR. W związku z małym zaangażowaniem Zarządów ROD do korzystania z grantów poinformował, że Biuro Okręgu będzie się ubiegał o tzw. granty „Zbiorowe”. Aby tak się stało Zarządy ROD muszą przesłać stosowną uchwałę o przystąpieniu ogrodu do grantu. Przypomniał również o obowiązkach jakie ciążą na Zarządach ROD w zakresie przestrzegania postanowień RODO. Wskazał ścieżkę postępowania przez Zarządy ROD w razie zdecydowania się na montaż monitoringu w ogrodzie. Przypomniał również jakie dane nowych działkowców należy przesyłać do biura Okręgu. 

 

Dyrektor Biura Okręgu zwrócił uwagę na konieczność prowadzenia księgowości w programie DGCS PZD System i niezwłocznego przekazania księgowości do OFK funkcjonujących w Okręgu Pomorskim PZD.

 

Następnie uczestnicy spotkania wymienili się doświadczeniami oraz przekazali władzom okręgu najważniejsze ich zdaniem problemy związane z funkcjonowaniem ROD.

 

Prezes Okręgu Pomorskiego podziękował wszystkim uczestnikom szkolenia za przybycie i aktywność.

Dyrektor biura

Andrzej Łockiewicz

Galeria