Konkursu krajowy pn. „Projekty zagospodarowania działek w ROD” - 26.07.2023

2607.2023

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Projekty zagospodarowania działek w ROD” - 26.07.2023

 

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 247/2023 z dnia 25 lipca 2023 r. ogłasza konkurs krajowy pn. „Projekty zagospodarowania działek w ROD”.

Celem konkursu jest wskazanie zróżnicowanych kierunków w urządzaniu działek w ROD, przedstawienie dobrych praktyk i rozwiązań, a także zainspirowanie działkowców do modernizacji swoich już zagospodarowanych działek. Celem konkursu jest także wydanie albumu z projektami konkursowymi, który udostępniony zostanie działkowcom oraz stanie się m.in. częścią programu oświatowego Związku. Album ma na celu pomoc działkowcom w poprawie wyglądu i funkcjonowania działki, co bezpośrednio przyczyni się także do poprawy wyglądu i funkcjonowania ROD.

Regulamin konkursu zakłada wyróżnienie 8 kategorii projektów działek:

 1. działka warzywna (działka której minimum 50 % powierzchni zajmują uprawy warzyw)
 2. działka sadownicza (działka której minimum 50 % powierzchni zajmują uprawy sadownicze)
 3. działka o charakterze uprawowo-rekreacyjnym (działka łącząca kwatery warzywnicze, sadownicze, roślin ozdobnych, stref rekreacyjnych i wypoczynkowych)
 4. działka ekologiczna (dobór gatunków (odmian) odpornych na choroby oraz zmieniający się klimat - bezśnieżne zimy, upały, susza; wykorzystanie w elementach zagospodarowania działki materiałów pochodzących z recyklingu, bioróżnorodne nasadzenia roślinne przyciągające pożyteczne organizmy oraz dające owoce jadalne dla ptactwa, zbiorniki na deszczówkę, oczka wodne lub inne elementy związane z racjonalnym gospodarowaniem wodami opadowymi )
 5. działka dla seniorów oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej  (przystosowane ciągi komunikacyjne, wybór roślin i elementów zagospodarowania działki łatwych w utrzymaniu i pielęgnacji)
 6. działka dla rodziny wielopokoleniowej (dla każdego pokolenia wygospodarowana jest przestrzeń dostosowana do jego potrzeb)
 7. działka sensoryczna (rośliny, elementy zagospodarowania oddziałujące na zmysły człowieka)

 

Konkurs krajowy pn. „Projekty zagospodarowania działek w ROD” jest konkursem zamkniętym, w którym uczestniczyć mogą osoby zaproszone do udziału przez Krajowy Zarząd PZD.

Krajowy Zarząd PZD zaprasza do udziału w konkursie pn.  „Projekty zagospodarowania działek w ROD" przede wszystkim osoby współpracujące ze Stowarzyszeniem Ogrodowym PZD i wydawnictwem „działkowiec”, architektów krajobrazu, specjalistów w dziedzinie ogrodnictwa (warzywnictwa, sadownictwa), etatowych instruktorów ds. ogrodnictwa, instruktorów SSI.

Istnieje także możliwość zgłoszenia swojej kandydatury do udziału w konkursie. W tym celu należy wypełnić poniższą ankietę:

https://forms.gle/e7mdSw7deX72NBrq9

Jeśli zgłoszenie zostanie rozpatrzone pozytywnie, uczestnik otrzyma imienne zaproszenie do udziału w konkursie, wraz ze wszystkimi niezbędnymi szczegółami i dokumentami.

Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez złożenie:

 1. 1.      Formularza zgłoszenia do Konkursu Krajowego „Projekty zagospodarowania działek w ROD”
 2. 2.      Formularza opisu projektu Konkursu Krajowego „Projekty zagospodarowania działek w ROD”
 3. 3.      Oświadczenia uczestnika Konkursu Krajowego Projekty zagospodarowania działek w ROD”
 4. projektu konkursowego

 

Zgłoszenia można  dokonać drogą elektroniczną przesyłając powyższe dokumenty na adres konkurs.projektydzialek@pzd.pl lub na nośniku cyfrowym przesłanym tradycyjną pocztą na adres: Polski Związek Działkowców ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa.

Termin zgłaszania projektów do konkursu upływa  dnia 31 października 2023 r. (decyduje data dostarczenia zgłoszenia drogą mailową lub data stempla pocztowego).

 

Krajowy Zarząd PZD zdecydował, że nagrodami w konkursie będą:

I miejsce  -  nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł

II miejsce -  nagroda pieniężna w wysokości 4 000 zł

III miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł

Wyróżnienie – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł

Organizator ma prawo przyznać większą liczbę wyróżnień. Laureaci konkursu otrzymają dodatkowo dyplomy oraz puchary konkursowe.

Autorzy wszystkich projektów zakwalifikowanych do konkursu, z wyjątkiem laureatów konkursu, otrzymują nagrodę w wysokości 1000 zł, dyplomy, a także roczną prenumeratę miesięcznika „działkowiec”.

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

 

1. Uchwała nr 247/2023 KZ PZD w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. "Projekty zagospodarowania działek"

2. Regulamin konkursu krajowego "Projekty zagospodarowania działek"

3. Formularz zgłoszenia do konkursu krajowego "Projekty zagospodarowania działek"       Wersja Word

4. Formularz opisu projektu     Wersja Word

5. Oświadczenie uczestnika konkursu

6. Zawiadomienie o przetwarzaniu danych osobowych

 

Galeria