Stanowisko Prezydium KR PZD w sprawie interpelacji posła Marcina Horały odnoszącej się do zmiany ustawy o ROD

0211.2016

Stanowisko

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie interpelacji posła Marcina Horały odnoszącej się do zmiany ustawy o ROD

 

Prezydium Krajowej Rady PZD, po zapoznaniu się z interpelacją nr 5276 posła Marcina Horały z dnia 31 lipca 2016r. stwierdza, iż postrzega ją jako przykład uprawiania polityki poprzez wywoływanie napięć na tle ważkich zagadnień, bez oglądania się na społeczne skutki takiego działania. Negatywna ocena inicjatywy podjętej przez posła M. Horałę znajduje uzasadnienie zarówno w fakcie poruszenia tak drażliwego tematu na forum parlamentarnym, bez wcześniejszego zbadania podstawowych aspektów zagadnienia, jak i w świadomości, że występując z tą inicjatywą, poseł nie podjął nawet próby podjęcia szerszych konsultacji ze środowiskiem, którego ona dotyczy.

Jednocześnie, Prezydium KR PZD pragnie wyrazić uznane dla merytorycznego stanowiska zaprezentowanego w sprawie przez stronę rządową. Treść odpowiedzi, udzielonej na interpelację przez sekretarza stanu Kazimierz Smolińskiego, daje podstawy by uznać, iż kierownictwo resortu infrastruktury traktuje ideę ogrodnictwa działkowego w sposób poważny i z pełną odpowiedzialnością. Dla PZD, jako największej organizacji skupiającej działkowców w Polsce, szczególną satysfakcję sprawia fakt, że poglądy, prezentowane na temat regulacji prawnych dotyczących ogrodów działkowych przez stronę rządową, są zbieżne z uwagami od lat podnoszonymi przez środowisko działkowców. Dotyczy to zwłaszcza wykazania dysfunkcjonalności i niekonstytucyjności zmian proponowanych przez osoby, na które powołuje się poseł M. Horała, dostrzeżenia znaczenia obowiązujących rozwiązań prawnych dla zachowania charakteru ogrodów działkowych oraz faktycznego upodmiotowienia działkowców przez obecną ustawę o ROD, poprzez pozostawienie im swobody decyzji o formie zrzeszania się. Warte podkreślenia jest również, że analiza prawna zawarta w stanowisku resortu infrastruktury jest spójna z zasadniczymi założeniami obecnej ustawy o ROD, która została uchwalona dzięki milionowi podpisów obywateli pod jej projektem.

Biorąc powyższe pod uwagę, Prezydium KR PZD wyraża nadzieję, że wyjaśnienia udzielone w ramach procedury interpelacyjnej przez stronę rządową sprawią, iż poseł Marcin Horała zaniecha pochopnych działań w sprawie ogrodów działkowych, a w szczególności, iż podejdzie z większym szacunkiem do mandatu społecznego, jaki posiada obecnie obowiązująca ustawa o ROD, a którego źródłem jest zaangażowanie i praca olbrzymiej rzeszy obywateli, które doprowadziły do praktycznie jednogłośnego uchwalenia tego aktu przez Sejm RP.

Prezydium Krajowej Rady PZD

Warszawa dn. 27 października 2016 r.