Sprawy likwidacji ROD na posiedzeniu KZ PZD

0704.2020

Jednym z tematów poruszonych na posiedzeniu Krajowego Zarządu PZD w dniu 7 kwietnia 2020 r., były likwidacje ROD. Jest to bardzo trudne zagadnienie pod względem merytorycznym, a zarazem niezmiernie ważne, gdyż dotyczy gruntów, na których położone są rodzinne ogrody działkowe a więc i działki użytkowane przez działkowców i ich rodziny.

W związku z realizacją inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi DK-91 w Częstochowie, KZ PZD wyraził zgodę na dokonanie zmian w Rejestrze ROD w odniesieniu do jednego ogrodu częstochowskiego. Likwidacji uległ niewielki teren o powierzchni 190 m², na którym położone były części 3 działek rodzinnych. Podjęcie powyższej decyzji było możliwe z uwagi na wypełnienie przez podmiot likwidujący wszystkich zobowiązań pieniężnych względem PZD i działkowców, co zostało potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Podobna sytuacja dotyczyła ogrodu w województwie świętokrzyskim, gdzie po analizie wszelkich dokumentów i potwierdzeniu spełnienia zobowiązań ustawowych względem PZD, KZ PZD wyraził zgodę na dokonanie zmian w Rejestrze ROD w związku z realizacją drogi gminnej w Końskich. Ogród zmniejszył się o jedyne 39 m². Teren był niezagospodarowany przez działkowców.

Galeria