Uchwała nr 71/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii

2703.2020

W związku z potrzebą wdrożenia ograniczeń i obostrzeń wynikających z ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, a także mając na uwadze konieczność zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin oraz zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania struktur Związku w niezbędnym zakresie Krajowy zarząd PZD postanowił, że wszyscy członkowie Związku oraz osoby wchodzące w skład organów i innych struktur PZD, w tym delegatur i biur jednostek PZD, mają bezwzględny obowiązek przestrzegania i stosowania się do nakazów i decyzji wydawanych przez władze centralne, lokalne i sanitarne w związku z ogłoszonym stanem epidemii.

Załącznik plikowy do pobrania

uchwala_KZ_PZD_71.2020_z_dn._27.03.2020.pdf

Galeria