Rzeczpospolita: "Ogródki do rozdania"

0908.2013

W poniedziałkowym wydaniu Rzeczpospolitej pojawił się artykuł pod tytułem: "Ogródki do rozdania". Dotyczy on ostatnich poprawek do projektu ustawy o ogrodach działkowych, które dałyby możliwość uwłaszczenia się części działkowców na zajmowanych przez nich działkach. Pomysł ten bardzo różnicuje działkowców, ze względu na fakt, że uwłaszczenie bedzie możliwe jedynie na gruntach, do których PZD posiada prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego - zaś musimy pamiętać, że spora część ogrodów korzysta z nieruchomości na podstawie zwykłego prawa użytkowania ustalanego na podstawie przepisów odpowiednich ustaw oraz decyzji danych gmin. Działkowcy z takich ogrodów, w świetle poprawek PO, nie byliby objęci regulacją uwłaszczenia.

Przeciwko pomysłowi uwłaszczenia opowiadają się także przedstawiciele gmin. Rzeczpospolita cytuje słowa Andrzeja Porawskiego - dyrektora biura Związku Miast Polskich: "Jeśli posłowie chcą robić prezenty, to gruntów Skarbu Państwa, a nie komunalnych."

Więcej znajdą Państwo w archiwum Rzeczpospolitej: kliknij (znajdziecie Państwo wstęp do artykułu, pełna treść jest dostępna po uiszczeniu opłaty)