Interpelacja poselska Posła Krzysztofa Paszyka do Ministra Infrastruktury w sprawie proponowanych zmian w projekcie ustawy Prawo Budowlane

2607.2019

Poseł na Sejm RP                                                           Oborniki, dnia 23.05.2019 rok

Krzysztof Paszyk

Klub Poselski PSL-UED

 

Sz. Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

 

 

 

                  Na podstawie art. 191 i 192 Regulaminu Sejmu RP (Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. ze zm.) wnoszę interpelację poselską skierowaną do Pana Jerzego Kwiecińskiego, Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie proponowanych zmian w projekcie ustawy „Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw”, zmierzających do legalizacji „starych samowoli budowlanych”

 

 

                                                                                                        Z wyrazami szacunku

                                                                                                        /-/ Krzysztof Paszyk

 

Szanowny Pan

Jerzy Kwieciński

Minister Inwestycji i Rozwoju

 

Interpelacja poselska

 

     w sprawie proponowanych zmian w projekcie ustawy „Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw” zmierzających do legalizacji „starych samowoli budowlanych”

 

      Szanowny Panie Ministrze,

 

      Z kręgu stowarzyszeń rodzinnych ogrodów działkowych docierają do mnie wyrazy dezaprobaty dla proponowanych zapisów dotyczących art. 49f prawa budowlanego, umożliwiających legalizację m. in. pobudowanych 20 lat temu ponadnormatywnych altan w rodzinnych ogrodach działkowych. Działkowcy prezentują stanowisko, że ustawodawca nie powinien w ustawie sankcjonować nieprzestrzegania prawa obowiązującego dotąd przez dziesięciolecia.

         Każdy użytkownik działki w rodzinnym ogrodzie działkowym jest zobowiązany przestrzegać przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, w której zapisano, że altana ogrodowa może mieć powierzchnię nie większą niż 35 m2. Jeżeli działkowiec przekracza dozwoloną powierzchnię altany, popełnia samowolę budowlaną, a to oznacza obowiązek dostosowania obiektu do norm lub jego rozebrania.

         W zgodnej opinii większości działkowców legalizowanie samowoli budowlanych jest wypaczaniem roli i funkcji działki w rodzinnym ogrodzie działkowym. Należy podkreślić, że obecnie obowiązujące przepisy pełnią określoną, zgodną z interesem ogółu działkowców funkcję – mają chronić ład przestrzenny na terenie ogrodów działkowych oraz zapobiegać nielegalnemu zamieszkiwaniu na terenie ogrodów działkowych przez cały rok. W efekcie wprowadzenia proponowanej abolicji egzekwowanie prawa nakazującego wykorzystywanie działek do wypoczynku i upraw ogrodniczych, a nie do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, zostanie znacząco utrudnione.

          Mając powyższe na uwadze proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 

  1. Dlaczego podjęto kroki prowadzące do zburzenia ładu przestrzennego rodzinnych ogrodów działkowych?
  2. Czy Pan Minister zdaje sobie sprawę, jak negatywne konsekwencje te rozwiązania przyniosą dla funkcjonujących niejednokrotnie od ponad 100 lat rodzinnych ogrodów działkowych?
  3. Czy Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podejmie działania by zachować dotychczasowy stan prawny w kwestii dopuszczalnej powierzchni altan ogrodowych?

 

 

 

Z wyrazami szacunku

/-/ Krzysztof Paszyk

Galeria