Bezpieczny Senior

3011.2018

Pod takim tytułem w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni odbyła się debata z seniorami naszego miasta.

Organizatorami debaty była Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni oraz Komenda Miejska Policji. Zasadniczo omawiano szeroko pojęte bezpieczeństwo seniorów oraz metody przeciwdziałania wszelkim patologiom związanym z tymi tematami.

Znaczną grupę uczestników spotkania stanowili gdyńscy działkowcy. Na debatę przybyli z bagażem doświadczeń, które wypracowano w gdyńskich ogrodach działkowych. Przedstawili sprawdzone metody przeciwdziałania zagrożeniom, które napotykali na działkach. Wiedzą tą dzielili się z osobami obecnymi na sali, gdzie odbywało się spotkanie. Działania profilaktyczne oraz zachowanie czujności, to znakomity oręż w walce z zagrożeniami!!!

Obrady zakończyły się ogólnymi życzeniami znikomej liczby incydentów.

Leonard Niewiński

Sekretarz Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

zdjęcia: pixabay.com

Galeria