Żegnamy śp. Pawła Adamowicza Prezydenta Miasta Gdańska

1801.2019

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.

Był dobrym człowiekiem, skłonnym do dialogu, bardzo otwartym i serdecznym.

Takiego zapamiętamy na zawsze.

Wyrazy współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy Najbliższym

składa

Okręg Pomorski Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku

Cześć Jego pamięci

Galeria