Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD w ROD im. Władysława Sikorskiego w Gdyni połączone z Jubileuszem 45-lecia powstania Ogrodu.

2008.2021

W dniu 14 sierpnia 2021 roku o godzinie 15:30 rozpoczęło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD w ROD im. Władysława Sikorskiego w Gdyni połączone z Jubileuszem 45-lecia powstania Ogrodu. Otwarcia Walnego Zebrania dokonał Pan Krystian Kopyciński – Prezes Zarządu ROD. Walne Zebranie odbyło się w drugim terminie, które było ważne bez względu na liczbę członków PZD obecnych na zebraniu. Obsługą Walnego Zebrania zajmował się Pan Grzegorz Drozdowski – Sekretarz Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku. Zebranie zostało przeprowadzone zgodnie z przyjętym porządkiem i przebiegało z zachowaniem obostrzeń epidemicznych.

 

Z okazji Jubileuszu 45-lecia założenia Ogrodu im. Władysława Sikorskiego w Gdyni, podczas Walnego Zebrania Pan Krystian Kopyciński – Prezes Zarządu ROD wraz z Panem Tomaszem Rompskim w-ce Prezesem Zarządu ROD dokonali uhonorowania działkowców dyplomami za wzorowo prowadzone działki. Dodatkowo wręczono Działkowcom brązowe odznaczenia „Zasłużony Działkowiec” za działalność na rzecz Związku i ogrodnictwa działkowego oraz za utrzymanie działki w ROD w należytym stanie. Natomiast Działkowcom wpisujących się w Jubileusz 40-lecia PZD – posiadającym 40 letni staż w ROD im. Władysława Sikorskiego w Gdyni, Krystian Kopyciński oraz Tomasz Rompski złożyli osobiste podziękowania najstarszym Działkowcom wyróżniając ich ciężką pracę, zaangażowanie w dążeniu do rozwoju Ogrodu, i idei ogrodnictwa działkowego wręczając książki o tematyce ogrodniczej. Dodatkowym odznaczeniem były srebrne odznaczenia „Zasłużony Działkowiec” za działalność na rzecz Związku i ogrodnictwa działkowego oraz za utrzymanie działki w ROD w należytym stanie, których wręczeń dokonywał Pan Grzegorz Drozdowski w imieniu Pana Mieczysława Kamińskiego Prezesa Okręgu Pomorskiego w Gdańsku wraz z Panem Krystianem Kopycińskim.

 

W trakcie Walnego Zebrania z okazji Jubileuszu 45-lecia Pan Grzegorz Drozdowski w imieniu Pana Eugeniusza Kondrackiego – Prezesa Polskiego Związku Działkowego oraz Pana Mieczysława Kamińskiego Prezesa Okręgu Pomorskiego w Gdańsku przekazał na ręce Pana Krystiana Kopycińskiego i Pana Zdzisława Okólskiego – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz wszystkim członkom PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. W. Sikorskiego w Gdyni, dwa Puchary Okolicznościowe z okazji Jubileuszu 45-lecia. Nie zabrakło słów nawiązujących do założeń ogrodu i podziękowań Działkowcom oraz Kadrze Zarządzającej. Po zakończeniu odznaczeń Działkowcy i przedstawiciele Organów PZD uczestniczyli we wspólnym pamiątkowym zdjęciu.

 

W dalszej części Walnego Zebrania jednogłośnie wybrano Przewodniczącego Walnego Zebrania- Grzegorza Drozdowskiego, który zapoznał zebranych z porządkiem obrad. Wybrano poszczególne komisje, a następnie Prezes Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu merytoryczne i finansowe za 2019 i 2020 r. Odczytano przygotowane przez Komisję Rewizyjną sprawozdanie z działalności oraz ocenę pracy zarządu. Kolejnym punktem porządku obrad był plan pracy na 2021 rok, który związany jest z modernizacją skrzynek elektrycznych, utwardzeniem drogi głównej, wymianą transformatora i rozbudową oświetlenia wraz z monitoringiem. Komisja uchwał i wniosków, przedstawiła projekty uchwał, które nieomal jednogłośnie zostały zatwierdzone. Zebranie zostało rozwiązane po wyczerpaniu porządku obrad.

 

Na zakończenie Walnego Zebrania przeprowadzono losowanie  gadżetów rzeczowych, których fundatorami były firmy Bayer S.A., Syngenta Polska Sp z o.o., Chemirol Sp. z o.o.

 

 

 

mgr inż. Grzegorz Drozdowski

Sekretarz Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego

  1. Władysława Sikorskiego w Gdyni

Galeria