Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w sprawie statusu prawnego altan działkowych

0801.2015

"Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju popiera kierunek zmian zaproponowanych w obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2953). Jednocześnie informuję, iż Rada Ministrów w dniu 9 grudnia 2014 roku przyjęła poprawki do ww. projektu ustawy, przedłożone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Przyjęte poprawki realizują zalecenia Pani Ewy Kopacz - Prezesa Rady Ministrów" - pisze Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju do Marszałka Sejmu w odpowiedzi na interpelację poselską Waldemara Sługockiego z Platformy Obywatelskiej.

Odpowiedz na interpelacje poselska w sprawie altan ogrodowych

Źródło: www.pzd.pl