List Okręgowej Komisji Rewizyjnej do Marszałek Sejmu RP

1009.2012

"Z Gdańska, miasta symbolu solidarnościowego ruchu, członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD demokratycznie wybrani przez członków Związku, przedstawiają stanowisko w sprawie projektu ustawy o ogrodach działkowych skierowanego do Sejmu RP w dniu 23 sierpnia 2012 roku przez posłów Solidarnej Polski..."

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgu Gdańskiego PZD skierowali list do Marszałek RP Ewy Kopacz w sprawie projektu ustawy o ogrodach działkowych skierowanego przez posłów Solidarnej Polski.

Całość listu: List Okręgowej Komisji Rewizyjnej do Marszałek Sejmu RP  w sprawie projektu ustawy o ogrodach działkowych skierowanego przez posłów Solidarnej Polski