Narada Prezesów ROD

0806.2012

W dniu 5 czerwca 2012 r. w siedzibie OZ PZD Gdańsk odbyła się narada szkoleniowa dla Prezesów Zarzadów ROD Okręgu Gdańskiego. W naradzie udział wzięło 159 Prezesów Zarządów ROD, Przewodniczący Okręgowych Komisji: Rewizyjnej i Rozjemczej a także przedstawiciel Wydziału Prezydialnego Krajowej Rady - Pani Anna Kubuj.

Tematem przewodnim narady była sytuacja Polskiego Związku Działkowców w obliczu prowadzonego postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Uczestnicy narady skierowali stanowisko do władz Trybunału Konstytucyjnego, z którego treścią mogą Państwo zapoznać się poniżej:

Stanowisko Prezesów ROD z dnia 05 06 2012r skierowane do Sędziów Trybunału Konstytucyjnego Informacja OZ PZD w Gdansku o naradzie Prezesów ROD w dniu 05 06 2012r