Oświadczenie z dnia 1.10.2018 r.

0110.2018

W związku z zaistniałym wypadkiem spalenia się altany, w której śmierć poniosło 2 dzieci, oświadczamy, iż ogród przy ul. Kadetów w Gdańsku - ROD "Komunalnik" wyłączył się ze struktur Polskiego Związku Działkowców i jest samodzielnym stowarzyszeniem ogrodowym.

Prezes Okręgu Pomorskiego

Józef Matwies