Stanowisko ROD "Leśna Dolina" w Kwidzynie

1302.2017

Kwidzyn, dnia 11 lutego 2017 roku

 

STANOWISKO

Członków Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Leśna Dolina”

w Kwidzynie z dnia10.02.2017 roku,

w sprawie medialnych ataków na PZD .

 

Członkowie Zarządu ROD „Leśna Dolina” w Kwidzynie, z wielkim niepokojem przyglądają się seriom ataków ze strony mediów oraz dziennikarzy na nasz Związek, którzy jednostronnie przedstawiają punkty widzenia oczerniające największą w Polsce organizację pozarządową Polski Związek Działkowców i osoby bezgranicznie oddane w tej społecznej pracy. Przykładami są artykuły w Gazecie Wyborczej oraz w mediach w TVP1 w "Magazynie śledczym Anity Gargas”, twierdzącej o występujących w PZD nieprawidłowościach i sprzeniewierzeniach pieniędzy przez jego członków.

Jesteśmy już przyzwyczajeni do różnych ataków z różnych stron, i jak mówi powiedzenie "Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi zawsze tylko o pieniądze", ale to co zostało opisane i pokazane jest jednostronne, kłamliwe, nie potwierdzone żadnymi dowodami no chyba że osobami które są lub były pseudo działkowcami, ludźmi stroniącymi od naszego Regulaminu ROD, Ustawy o rod z 13 grudnia 2013r czy Statutu PZD. Osoby czytające prasę i obserwujące programy w mediach, dobrze wiedzą że struktury naszego Związku bardzo szybko odpowiedziały na przedstawione przez Was kłamliwe zarzuty, przedstawiając swoje dowody i swoje racje na powyższe kłamstwa. Jesteśmy bardzo zdziwieni że nie zostały one sprostowane przez Redaktora Naczelnego Waszej redakcji, ani przez Prezesa TVP1!

Pytamy się, skąd u Was taka bierna postawa do nas działkowców?

Cieszymy się ze złożonych przez Krajową Radę PZD pozwów przeciw autorom tych artykułów, ponieważ nie możemy zgadzać się na takie bezpodstawne ataki, szkalowanie naszego Związku oraz dobrego naszego imienia. Sądzimy że nie sprawdziliście nawet wiarygodności tych informacji przed ich opublikowaniem, a wystarczyło zaprosić do rozmowy drugą stronę czyli działaczy Związku oraz  bezstronnych działkowców i wysłuchać ich opinii oraz  ich wyjaśnień, dopiero wtedy stwierdzić kto tu ma naprawdę rację i mówi szczerą prawdę.

W związku z tym, my działkowcy członkowie PZD przyłączamy się do innych i  stanowczo protestujemy przeciwko oczernianiu nas i Polskiego Związku Działkowców.

Za Zarząd ROD " Leśna Dolina"

Prezes - Andrzej Jancz

  Niniejsze Stanowisko przesyłamy pocztą elektroniczną do: Pan Adam Michnik -  Redaktor Naczelny "Gazety Wyborczej". Pan Jacek Kurski - Prezes TVP S.A. Krajowa Rada PZD - Warszawa Okręg Pomorski PZD - Gdańsk