W jaki sposób zarząd ROD powinien ustalać wysokość opłaty energetycznej?

0202.2019

W ROD najczęściej występują 3 rodzaje opłat związanych ze zużyciem energii elektrycznej. Pierwsza z nich, to opłata przeznaczona na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na działce ogrodowej. Druga, to opłata przeznaczona na pokrycie kosztów zużycia energii dostarczanej na terenie ogólnym i infrastrukturę ogrodową, m.in. na oświetlenie alei czy też zasilenie prądem domu działkowca. Natomiast trzecia opłata, zwana potocznie „opłatą energetyczną” jest przeznaczona na pokrycie strat na przesyle energii elektrycznej na terenie całego ogrodu.

Zasady ustalania przez zarząd ROD wysokości opłaty energetycznej zostały określone w uchwale nr 285/2015 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców (ówczesnego Prezydium KR PZD) z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych. Zgodnie z przedmiotową uchwałą, podstawą obliczenia wysokości opłaty energetycznej na dany rok, powinna stanowić różnica pomiędzy roczną opłatą za dostawę energii przez dostawcę zewnętrznego a środkami wynikającymi z sumowania wszystkich podliczników w ROD, tj. podliczników, które mierzą zużycie prądu na działkach, ale i na terenie ogólnym. Przy obliczaniu wysokości opłaty energetycznej powinny zostać wzięte pod uwagę, w szczególności dane z roku ubiegłego - straty wynikające z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego a sumą wskazań wszystkich podliczników do niego podłączonych, jak również nadwyżki lub niedobory z poprzedniego roku.

W przypadku wystąpienia nadwyżki opłaty energetycznej, warto pamiętać, że można ją przeznaczyć wyłącznie na obniżenie opłaty energetycznej w roku kolejnym lub na nakłady na sieć ogólnoogrodową. [MAP]

Galeria