ROD "Leśna Dolina" Kwidzyn - życzenia z okazji 35-lecia PZD

0605.2016

 Szanowny Pan

mgr inż. Eugeniusz Kondracki

Prezes

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa

 

Szanowny Panie Prezesie!!!

Zarząd oraz działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Leśna Dolina" w Kwidzynie, składają Panu, serdeczne życzenia z okazji 35 rocznicy powstania Polskiego Związku Działkowców.

Jest to piękny jubileusz naszej społecznej organizacji. Wiemy dobrze już na szczęście z historii, ile kosztowało to Pana Prezesa wyrzeczeń oraz walki w naszym imieniu czyli rodzin wszystkich Polskich działkowców  dla trwania działkowców  w jedności, bo jak wszyscy dobrze wiemy w jedności jest wielka siła i nadzieja w  rozwoju ruchu działkowego.

Z tej to okazji, chcemy Panu Prezesowi podziękować za duży wkład pracy w walkę dla dobra naszej społeczności, i prosimy o trzymanie steru i obieraniu tak  jak do tej pory słusznie obieranego kursu naszego okrętu jakim jest nasz Polski Związek Działkowców, który bez naszego kapitana czyli Pana Prezesa, dryfowałby po naszych wodach bez obranego kursu.  Wszyscy dobrze wiemy że zasłużył sobie Pan Prezes  na szczególną satysfakcję i dumę z dobrze wypełnianej służby dla całego Związku, za co jeszcze raz dziękujemy, i życzymy Panu Prezesowi wszelkiej pomyślności w życiu, osobistym, zawodowym i rodzinnym.

 Z wyrazami szacunku:

Działkowcy oraz Zarząd

ROD "Leśna Dolina" w Kwidzynie

Prezes Zarządu

Andrzej Jancz