"Gdańszczanie, na co chcecie wydać 12,5 miliona złotych?"

0103.2016

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na rok 2017

W budżecie Gdańska zarezerwowano 12,5 mln zł na realizację pomysłów zgłoszonych przez gdańszczan do Budżetu Obywatelskiego na rok 2017. To o 1,5 mln złotych więcej niż poprzedniej edycji. Jak wygląda harmonogram przygotowań?

1-30 kwietnia 2016 r. – przyjmowanie wniosków i spotkania wnioskodawców z konsultantami w wydziałach i jednostkach miejskich

4 maja–30 czerwca 2016 r. – ocena wniosków pod kątem wykonalności

4 maja–22 lipca 2016 r. – weryfikacja formalnoprawna i gospodarności propozycji przez zespół konsultacyjny

do 10 sierpnia 2016 r. – losowanie numerów projektów na listach baz projektów

12-25 września 2016 r. – głosowanie nad propozycjami

do 28 września 2016 r. – ogłoszenie listy projektów, które otrzymały najwięcej głosów

Po raz pierwszy ustalono wspólne terminy składania wniosków i głosowania z innymi miastami Obszaru Metropolitalnego Gdańsk–Gdynia–Sopot. Poza Trójmiastem, do pomysłu dołączyła Rumia. Projekty będą podzielone na dzielnicowe (łączna kwota: 10 mln zł) i ogólnomiejskie (2,5 mln zł). Zgłoszenie wniosku odbywać się będzie poprzez elektroniczny system naboru wniosków. Każdy wniosek musi być poparty przez 15 mieszkańców dzielnicy (lub Gdańska w przypadku projektu ogólnomiejskiego).

Regulamin BO oraz dokładne kwoty przeznaczone dla dzielnic  można znaleźć na stronie www.gdansk.pl/budzet-obywatelski.

Źródło: www.gdansk.pl

M.K.