APEL gdańskich działkowców do Prezydent Gdańska Pani Aleksandry Dulkiewicz

2811.2019

Z inicjatywy działkowców z ROD "Niedźwiednik" w Gdańsku zostało przygotowane pismo kierowane do Prezydent Gdańska Pani Aleksandry Dulkiewicz, w którym sformułowano następujące wnioski:

 

1) odrzucenie uwag do Studium spowoduje pozbawienie działkowców możliwości użytkowania działek w dotychczasowym miejscu, a dla ludzi, to pozbycie rekreacji, poprawy zdrowia emerytów i rencistów,

2) zniweczenie dotychczasowego, niekiedy kilkudziesięcioletniego wkładu pracy, wysiłku oraz poniesionych nakładów finansowych,

3) brak możliwości w przypadku wielu działkowców odtworzenia działek w nowej lokalizacji,

4) ochrona ogrodów w przestrzeni miejskiej ze względu na ich położenie, walory przyrodnicze.

Działkowcy wyrazili sprzeciw odnośnie likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych w Gdańsku i zwrócili się do Pani Prezydent z prośbą o spotkanie.

Odzew ze strony obecnych uczestników szkolenia dla Zarządów ROD i Komisji Rewizyjnych ROD w Okręgu Pomorskim PZD w Gdańsku w dniu 19 listopada 2019 r. był entuzjastyczny, więc pismo podpisali wszyscy obecni na szkoleniu przedstawiciele organów ROD. W sprawę zbierania podpisów aktywnie zaangażował się działkowiec z ROD "Niedźwiednik" Pan Leon Chwiałkowski. Działkowcy zapowiedzieli szersze zaangażowanie się w obronę gdańskich ROD.

Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku poparł wnioski działkowców o zachowanie ROD w przestrzeni miejskiej i ich nielikwidowanie oraz niecentralizowanie w jednym miejscu na Wyspie Sobieszewskiej. Wśród przywołanych argumentów pojawiły się m.in. ochrona środowiska oraz  klimatu przed nadciągającą katastrofą klimatyczną. Ze względu na warunki finansowe Polski Związek Działkowców nie jest w stanie konkurować z deweloperami. Okręg Pomorski zaapelował również do przystąpienia do wspólnych działań, bo skoro Miasto nie ma środków na walkę i przystosowanie do klimatu, to w ogrodach jest ogromny potencjał, niemal bezkosztowy, utrzymywany przez społeczeństwo, który zabezpiecza nas przed niebezpieczeństwem niekorzystnych zmian klimatycznych.

Do głosów działkowców popartych przez Okręg Pomorski, przyłączył się również Pan Franciszek Potulski - członek Okręgowej Rady Pomorskiej, Przewodniczący Komisji Promocji Związku i Współpracy z samorządem terytorialnym oraz członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, który wysłał w tej sprawie własne pismo do Pani Prezydent Dulkiewicz.

Pozostałe pisma kierowane do Pani Prezydent zostały złożone w biurze podawczym UM w Gdańsku. Obecnie wszyscy zainteresowani oczekują z nadzieją na pozytywną odpowiedź Pani Prezydent.

Beata Milianowska

Biuro Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Galeria