Szkolenie dla kandydatów na instruktora ogrodowego Społecznej Służby Instruktorskiej Okręgu Pomorskiego PZD

2502.2019

Rola Instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej jest niezmiernie ważna w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, a jak ważna to wiedzą o tym te Zarządy ROD, gdzie instruktorzy są aktywni. Niestety starsi instruktorzy z naturalnych przyczyn ,,wykruszają się” i należy szkolić następców. Na szczęście znajdują się osoby, które chcą się zaangażować, doszkolić, poznać specyfikę Społecznej Służby Instruktorskiej Polskiego Związku Działkowców, aby potem służyć pomocą Zarządom ROD w prowadzeniu ogrodów.

  W Okręgu Pomorskim PZD właśnie zakończyło się szkolenie Kandydatów na instruktora ogrodowego Społecznej Służby Instruktorskiej. Szkolenie obejmowało cykl wykładów w formie prezentacji z dziedziny ogrodnictwa działkowego oraz prawa obowiązującego w PZD (szczegółowo został omówiony nowy regulamin ROD). Zostały poruszone również tematy związane z aktualną sytuacją Polskiego Związku Działkowców np. ustawa śmieciowa i inne.

W dniu 23.03.2019 r. zwieńczeniem szkolenia było ostatnie (z czterech) spotkanie z kandydatami na instruktorów ogrodowych - spotkanie to odbyło się na terenie ROD im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.

Był to pokaz cięcia drzew owocowych i sposób pobierania próbek glebowych do badań zasobności gleby. Spotkanie poprzedzone wykładem na temat zasad cięcia przeprowadził praktyk sadownik mgr Mariusz Anioła. W pokazie uczestniczyli też działkowcy z ROD Obrońców Poczty Polskiej. Pokaz był przeprowadzony w sposób profesjonalny na różnych gatunkach drzew owocowych, a uczestnicy szkolenia byli bardzo żądni wiedzy, było wiele pytań, nie tylko na temat cięcia, ale też ochrony roślin, odmian polecanych na działki itp.

Nowi instruktorzy otrzymali też literaturę ogrodniczą oraz materiały dotyczące omawianych tematów.

Szkolenie zakończyło się wręczeniem 15 osobom legitymacji instruktora ogrodowego.

Nowym instruktorom ogrodowym życzymy dobrej współpracy z Zarządami ROD i działkowcami oraz zachęcamy do dalszego pogłębiania wiedzy ogrodniczej, dzięki czemu nasze ogrody będą jeszcze piękniejsze.

 

 mgr Marianna Hukała-Niemczuk

st. Instruktor ds. ogrodniczych

Okręg Pomorski PZD

Galeria