Szkolenia Księgowych i Skarbników Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Pomorskiego

0702.2020

W dniach 4-7.02.2020 r. odbyły się szkolenia Księgowych i Skarbników Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Pomorskiego.

Szkolenia przeprowadziła Główna Księgowa Okręgu wraz z Zastępczyniami Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku przy udziale księgowych z OFK.

Na spotkaniach były omawiane sprawy dotyczące zamknięcia roku 2019. Przygotowanie preliminarzy na  rok 2020, w których zabezpieczone będą środki finansowe na realizację zadań wynikających z planu pracy na dany rok - zgodnie z obowiązującymi przepisami i Zakładowym Planem Kont obowiązującym w PZD.

Zostały wydane materiały dla księgowych ROD, druki sprawozdań finansowych za rok 2019 zgodnie z uchwałami i wytycznymi Jednostki Krajowej PZD.

Poruszony został  temat programu DGCS PZD jako najważniejsze narzędzie wspomagające pracę w ROD. Została również przygotowana ulotka na temat  programu w pigułce wraz z drukiem zamówienia na program. Komplety materiałów przekazano wszystkim Ogrodom.

Frekwencja uczestników szkolenia  wyniosła 90%.

 

Janina Wrzask

Główna księgowa

Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Galeria