Dlaczego nie można zamieszkiwać w ROD?

0308.2015

"Temat całorocznego zamieszkiwania w ogrodach działkowych, jak i istnienie i handel ponadnormatywnymi altankami w ROD pojawia się w mediach niczym odgrzewany kotlet co kilka miesięcy. Polski Związek Działkowców wielokrotnie wypowiadał się przeciwko zjawiskom zamieszkiwania i zameldowania na działkach w ROD. (...)

Problem zamieszkiwania i zameldowania w ROD to pokłosie braku mieszkań i bezrobocia oraz tolerowania łamania prawa przez instytucje, które winny się tymi problemami zajmować. Niestety kozłem ofiarnym są w tym wypadku ogrody działkowe, działkowcy i PZD. Działki nie mogą być panaceum na rozwiązywanie problemów społecznych i finansowych Polaków. Wsparcie, jakie rodziny otrzymują przez uprawę warzyw i owoców, a także miejsce do wypoczynku i spędzania urlopu to jedyna forma wsparcia, jaka towarzyszy idei istnienia ogrodów działkowych od lat.

Ogrody działkowe, z szacunku dla litery prawa i społeczności działkowców je tworzących, nie mogą stać się noclegownią ani osiedlami mieszkaniowymi. Każdy kto łamie prawo musi być też świadomy tego, że będzie musiał ponieść konsekwencje swojego postępowania."

Pełna treść materiału dostępna poniżej: Dlaczego nie można zamieszkiwać w ROD?