Sztandar dla Okręgu Pomorskiego PZD

3004.2018

Pomorska Okręgowa Rada PZD w dniu 12 marca 2018 podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do Krajowej Rady o nadanie sztandaru dla Okręgu Pomorskiego.

Powołany został Komitet Organizacyjny a także Komitet Honorowy.

Okręgowy Zarząd wystąpił do Marszalka Województwa Pomorskiego o zgodę na umieszczenie Herbu Pomorza na sztandarze, na co Pan Marszałek wyraził zgodę.

Przyjęty został harmonogram który przewiduje, że wręczenie sztandaru nastąpi w ramach uroczystości Okręgowych Dni Działkowców, które w tym roku odbędą się 18 sierpnia w Pruszczu Gdańskim.

Do Okręgowego Zarządu wpływają informacje o podjętych uchwałach Zarządów ROD, które postanawiają wesprzeć finansowo inicjatywę pozyskania sztandaru. Ustalone kwoty przekazywane są na konto Okręgowego Zarządu z przeznaczeniem na ufundowanie sztandaru.

Serdecznie dziękujemy za wszelkie wsparcie w tym zadaniu.

Poniżej zamieszczamy wybrany projekt wizualizacji sztandaru.

 

 

Z wyrazami szacunku

Mieczysław Kamiński

Galeria