V Posiedzenie Krajowej Rady

1902.2016

W dniu 19 lutego br. odbyło się plenum Krajowej Rady PZD. Na posiedzeniu przedstawione zostało Sprawozdanie z działalności Prezydium KR PZD w 2015 roku, w tym sprawozdanie finansowe jednostki krajowej wraz z oceną i wnioskami Krajowej Komisji Rewizyjnej, a także plan pracy Krajowej Rady i Prezydium KR PZD w bieżącym roku oraz powiązany z nim preliminarz finansowy. Zaprezentowano także szczegóły dotyczące realizacji art. 76 ustawy o ROD i uchwały KR PZD dotyczącej budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania przez struktury Związku. Ponadto Krajowa Rada podjęła szereg istotnych i ważnych uchwał oraz stanowisk.

W posiedzeniu KR PZD uczestniczyli członkowie Krajowej Rady na czele z prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim oraz Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt, radca prawny med. Tomasz Terlecki, a także pracownicy KR PZD.

Jako pierwszy głos zabrał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który podsumował  roczną działalność Związku. Podkreślał, że w roku 2015 została wykonana ogromna praca przez Prezydium Krajowej Rady, poszczególne działy i ludzi. - Możemy być dziś zadowoleni z wyniku działań, jakie osiągnął PZD. Działalność prowadzona była rozsądnie, racjonalnie i oszczędnie. Przygotowane sprawozdanie obejmuje wszystkie dziedziny i problemy – mówił Prezes PZD. - - Pracy w minionym roku było bardzo wiele, głównie koncentrowaliśmy się na uchwaleniu statutu, ale także na realizacji art. 76 ustawy o ROD. Złożyliśmy 100% wniosków dot. ogrodów, których on dotyczył. Inna sprawa to ich realizacja przez gminy – mówił Prezes PZD. Podkreślał, że za sukces należy także uznać brak likwidacji ogrodów działkowych na mocy art. 75. - Jesteśmy na tyle silną organizacją, że każdy poważnie zastanawia się zanim podejmie jakiekolwiek działania zmierzające do likwidacji ogrodów. Uznał, że poziom, jaki został osiągnięty wspólnym wysiłkiem poprzez integrację i ogromne zaangażowanie struktur w walkę o sprawy ogrodów i Związku, trzeba utrzymać, bo dzięki temu Związek jest w stanie dobrze chronić ogrody działkowe i dalej istnieć mimo wszelkich przeciwności. (czytaj więcej)