Granty dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych – „nabór na ostatniej prostej”

2411.2022

Granty dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych – „nabór na ostatniej prostej”

W dniu 21 października 2022 r. w siedzibie Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni zostały podpisane kolejne dwie umowy  o powierzenie grantu dla ROD „Kolejarz” w Chojnicach oraz ROD „Wisełka 2” w Gdańsku w ramach Projektu "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” – poprawa jakości środowiska miejskiego dla dwóch Rodzinnych Ogrodów Działkowych zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców na łączną kwotę 200 tyś. złotych.

Dla przypomnienia przyznane granty w ramach III etapu konkursu przeprowadzonego w dniach 01.08 – 31.08.2022 r. dotyczyły następujących Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD:

  1. "Kolejarz" w Chojnicach,
  2. "Wisełka 2” w Gdańsku,
  3. „Ikar” w Rędzikowie,
  4. Subisława w Gdańsku,
  5. Stefana Okrzei w Gdańsku,
  6. ROD VII Dwór w Gdańsku.

Dzięki dofinansowaniu Rodzinne Ogrody Działkowe z naszego Okręgu będą mogły wykonać zadania związane z tworzeniem i odnowieniem zieleni na terenach wspólnych ROD, nasadzeniem roślin miododajnych i odstraszających komary, kleszcze, leczeniem
i umacnianiem starych drzew, modernizacją ogrodzenia, zakupem kompostownika ogólnego oraz monitoringu na teren ogrodu. Dodatkowo będą wykonywane prace polegające
na uaktywnieniem biologicznym terenu poprzez likwidację pól nieprzepuszczalnych utwardzeń powierzchni gruntu oraz zakupem hoteli dla owadów zapylających i karmników dla ptaków.

Obecnie trwa VI etap Pozakonkursowego Projektu Grantowego pn. Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych. Zgodnie z zawartą informacją
w dniu 17.11.2022 r. na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
„we wszystkich naborach do placówek ARiMR wpłynęło dotychczas 575 wniosków. Zainteresowanie otrzymaniem środków wśród stowarzyszeń ogrodowych jest duże – listopad może być ostatnim miesiącem na ubieganie się o granty”.

Przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zachęcają, by Rodzinne Ogrody Działkowe nie zwlekały ze składaniem wniosków we właściwych ze względu na miejsce położenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych oddziałach regionalnych ARiMR.
Dla przypomnienia w ramach trwającego naboru dokumenty można dostarczać osobiście, nadawać przesyłką pocztową lub przez platformę ePUAP do 30 listopada 2022 r.

Na dzień 17.11.2022 r. na listach rankingowych znalazło się 193 wnioski oraz zawarto niemal tyle samo umów przyznając ponad 18,2 mln zł wsparcia.

Przypomnijmy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła
w dniach 01.08.2022 – 31.08.2022 r. III etap konkursu ogłoszonego w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi priorytetowej: II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W wyniku którego w dniu 24 października 2022 r. została opublikowana lista rankingowa ww. projektu grantowego przyznająca w III etapie konkursu 8 303 784,47 zł dla 88 ROD.
Na dzień 24.10.2022 r. ogólna suma przyznanych grantów w kraju na stowarzyszenia stanowi 18 191 688,37 zł 

 

https://www.gov.pl/web/arimr/konkurs-grantowy-dla-ogrodow-dzialkowych--nabor-na-ostatniej-prostej

 

Grzegorz Drozdowski

Sekretarz Okręgu

Pomorskiego PZD w Gdańsku

 

 

Galeria