"Działki to życie a nie przeżytek..."

1308.2012

Pod takim  tytułem ukazał się artykuł w serwisie Gazeta.pl. 12.08.2012 r. W kilku krótkich akapitach artykuł precyzuje to o czym wiedzą wszyscy działkowcy. Ogrody działkowe to nie tylko cenne nieruchomości w centrach miast, ale jeszcze cenniejsze oazy zieleni, które jak wskazuje autor, świadczą usługi ekosystemowe:

"To wszystko naukowo nazywa się usługi ekosystemowe, które można przeliczyć na pieniądze. Gdyby to zrobiono i dodano do tego korzyści socjalne i zdrowotne, jakie mamy dzięki aktywności na działkach milionów ludzi, okazałoby się, że nie można mówić o żadnym marnotrawstwie terenów. Nawet, gdy dotyczy to ścisłych centrów miast, bo tam właśnie takie usługi, jakie świadczą nam działki i działkowcy, są najbardziej potrzebne."

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem:

Działki to życie a nie przeżytek