Szkolenie instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej Okręgu Pomorskiego

1112.2019

W sobotę 7 grudnia 2019 r. odbyło się spotkanie instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej Okręgu Pomorskiego.

Instruktorów SSI przywitał Prezes Okręgu Józef Matwies, który wręczył 8 wcześniej powołanym instruktorom legitymacje Instruktora Okręgowego.

W czasie szkolenia zostały poruszone następujące tematy:

● udział ogrodów w Konkursie Okręgowym ,,ROD Roku 2020”, ,,Wzorowa działka 2020” i pozostałych kategoriach,

● sprawozdanie z działalności za rok 2019,

● wytyczne dla instruktorów na rok 2020,

●  „Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin”.

 Uczestnicy szkolenia mieli możliwość wysłuchania wykładów o następujących tematach:

● ,,Wapnowanie i nawożenie gleby. Interpretacja wyników analiz” – który przedstawił mgr Mariusz Anioła – sadownik z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku

oraz 

● ,,Bioróżnorodność na działce w nawiązaniu do otwartego programu oświatowego” – temat ten bardzo ciekawie przedstawił w formie prezentacji pan Jacek Naliwajek - dziennikarz, propagator życia w zgodzie z naturą.

Po wysłuchaniu wykładów instruktorzy podczas dyskusji dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z omawianymi tematami. Ważnym punktem spotkania było podjęcie przez instruktorów stanowiska w sprawie wdrażania w rodzinnych ogrodach działkowych "Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek", którego treść zamieszczamy w załączniku.

W świątecznej atmosferze na zakończenie szkolenia instruktorzy życzyli sobie Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, a każdy z nich otrzymał kalendarz biodynamiczny oraz fachową literaturę.

 MHN

 

Galeria

Do pobrania