Relacja z posiedzenia Komisji Senackich

0512.2013

Komisje Senackie - Gospodarki Narodowej oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej - przyjęły we wtorek (3.12.13) obywatelski projekt ustawy o ROD, odrzucając równocześnie wszystkie zgłoszone do niego poprawki. Teraz projekt trafi pod obrady Senatu,  gdzie senatorem sprawozdawcą będzie senator Witold Gintowt-Dziewałtowski (PO).

W posiedzeniu Komisji wzięli udział przedstawiciele działkowców: Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, prezes OZM PZD Stanisław Zawadka, pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomiej Piech i mec. Tomasz Terlecki, członek KR PZD Antoni Kostrzewa, prezes ROD prezes ROD Storczyk w Radomiu Zygmunt Kacprzak, prezes ROD „Agawa” w Warszawie Tadeusz Szmit, a także prawniczka KR PZD Monika Pilzak.

Największym wrogiem działkowców jest czas

Podczas posiedzenia Komisji senatorowie zabierający głos wykazywali się troską o dalsze losy działkowców i ogrodów, zgodnie podkreślali, że prawa działkowców powinny zostać jak najszybciej zabezpieczone, dzięki czemu użytkownicy działek będą mogli spokojnie korzystać z uroków ogrodów Senatorowie wskazywali, że projekt obywatelski jest wynikiem wielomiesięcznych prac, długich dyskusji i analiz sejmowych. Dlatego zaproponowane zapisy są z pewnością jedynymi możliwymi do przyjęcia. „Projekt obywatelski musi godzić wiele racji i wiele różnych opinii, ale uważam, że na ten moment nie jesteśmy w stanie nic lepszego zaproponować.” – mówił senator Witold Józef Gintowt-Dziewałtowski (SLD).

Senatorowie wskazywali także, że obecnie największym wrogiem działkowców jest czas, gdyż do wejścia w życie wyroku TK pozostało niespełna 50 dni. „Projekt jest wynikiem kompromisu na który miał też duży wpływ czas, jaki pozostał na uchwalenie nowej ustawy. Wstrzymać tej ustawy nie możemy. Wszelkie uwagi zgłaszane przez nas w tym momencie stałyby w sprzeczności z osiągniętym już porozumieniem. Myślę, że powinniśmy w końcu uspokoić działkowców i przyjąć ich projekt” – mówił senator Jan Michalski (PO).

W dyskusji głos zabrali jeszcze: senator Janusz Sepioł (PO, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej), Andrzej Matusiewicz (PiS),Krzysztof Słoń (PiS), Stanisław Jurcewicz (PO), Aleksander Pociej (PO),  Wiesław Dobkowski (PiS).

Więcej na stronie www.pzd.pl