Historię tworzymy dzisiaj

1504.2019

Dzień dwunastego kwietnia 2019 roku, to wymowny moment w życiu i funkcjonowaniu gdyńskich ogrodów.

Z inicjatywy Gdyńskiego Kolegium Prezesów doszło do podpisania umowy o wzajemnej współpracy. Ze strony Okręgu Pomorskiego Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku umowę podpisali:

 - Józef Matwies  - Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku,

- Leonard Niewiński – Sekretarz Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku,

a z ramienia miasta Gdyni:

 - Wojciech Szczurek – Prezydent Miasta Gdyni.

W spotkaniu, towarzyszącemu podpisaniu umowy, uczestniczyli zaproszeni Prezesi Zarządów Gdyńskich Ogrodów.

Doceniony został wkład pracy i wysiłek wnoszony przez kolegium prezesów na rzecz mieszkańców miasta oraz integracji środowiska działkowego.

Podpisana umowa o współpracy to nowy etap w działalności gdyńskich ogrodów.

Umowa znajduje się w załączniku.

                                             Leonard Niewiński - Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD w Gdyni

Galeria

Do pobrania