Starogardzkie Centrum Organizacji Pozarządowych

0207.2020

Starogardzkie Centrum Organizacji Pozarządowych liczące ok. 100 podmiotów (stowarzyszenia, organizacje, kluby), w którego pracach czynnie  udział biorą starogardzcy działkowcy od środy 24 czerwca otrzymało od władz Starogardu Gdańskiego nową siedzibę. Mieści się ona przy ul. Mickiewicza 1 – pomieszczenia w budynku wcześniej były zajmowane przez Straż Miejską.  Nowa siedziba to 2 pomieszczenia biurowe, duża sala konferencyjna zaplecze socjalne z kuchnią oraz sanitariaty. Koszt adaptacji to 70 tys. zł. Uroczystego otwarcia dokonał Prezydent Miasta Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak, który w swoim wystąpieniu wyraził opinię, że sektor pozarządowy odgrywa poważną rolę w naszym mieście, dlatego warto go wspierać na wiele sposobów. Podkreślił, że z nowej siedziby Centrum, stowarzyszenia, organizacje, kluby będą mogły  korzystać nieodpłatnie. Będą mogły prowadzić szkolenia, konferencje, warsztaty. Organizacje, które nie posiadają swoich siedzib otrzymali swoją ,,szafkę’’ na dokumenty. Prezydent Janusz Stankowiak jest przekonany, że organizacje będą w tym miejscu korzystały ze wsparcia swoich operatorów i czuli się w Centrum, jak w domu. Na zakończenie swojego wystąpienia Prezydent Janusz Stankowiak wygłosił zdanie, że  ceni sobie naszą autonomię, ale jeśli będziemy potrzebowali wsparcia i pomocy, jest tuż obok i można na niego i samorząd liczyć.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. OPDiM Sylwia Ossowska, przyjaciółka działkowców, podziękowała Starogardzkiej Radzie Organizacji Pozarządowych za duże zaangażowanie, gdyż bez niej  nowa siedziba by nie powstała. W uroczystym otwarciu Centrum Organizacji Pozarządowych wzięli udział przedstawiciele władz miasta, RM, reprezentanci organizacji pozarządowych. Rodzinne Ogrody Działkowe reprezentował Przewodniczący Kolegium Prezesów Bogdan Grzela.

Gratulacje i życzenia z okazji otwarcia COP w Starogardzie Gd. na ręce Prezydenta Miasta przekazał Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. W przesłanym liście napisał ,,Wyrażam słowa uznania dla Pana działań na rzecz kształtowania przestrzeni wsparcia, wymiany doświadczeń i budowania partnerskich relacji z podmiotami pozarządowymi. Powołanie Centrum Organizacji Pozarządowych  służy w istocie umacnianiu społeczności lokalnych i wspólnoty regionalnej. Jako gospodarz województwa pomorskiego  cieszę się, że dzięki Pana staraniom organizacje pozarządowe znajdą pomocną przestrzeń wsparcia i rozwoju programowych działań’’.

Bogdan Grzela

Galeria