Zaostrzone przepisy dla właścicieli psów

0712.2018

Od dnia 15 listopada 2018 r. obowiązują nowe, zaostrzone przepisy dotyczące trzymania psów. Psy wprowadzane na teren rodzinnego ogrodu działkowego lub przebywające w ogrodzie powinny mieć nałożony kaganiec i być prowadzone na smyczy.

Regulacja ta wynika z przepisów art. 77 kodeksu wykroczeń, którego brzmienie jest następujące:

art. 77

§ 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka,

podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Ustawa szczególne znaczenie nadała zagrożeniom, które mogą powodować czworonogi.

Warto pamiętać o tym, że choć pies jest przyjacielem człowieka, to często trudno przewidzieć jego reakcję.

W przypadkach stwierdzenia, że pies jest agresywny i zagraża zdrowiu lub życiu ludzi, kara może wynosić nawet 5.000 zł.

Leonard Niewiński

Sekretarz Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

zdjęcia:

pixabay.com

Galeria