Stanowisko członków organów statutowych ROD im. Grudzińskiego w Gdyni w sprawie projektu ustawy o ROD

0608.2013

Członkowie Zarządu, Komisji Rozjemczej i Komisji Rewizyjnej ROD im. Grudzińskiego w Gdyni niniejszym wyrażają swoje stanowisko w sprawie projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 26 lipca 2013 roku przygotowanego przez członków Nadzwyczajnej Podkomisji. Stanowisko to zostało skierowane do Marszałka Sejmu RP.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią stanowiska: kliknij