Spotkanie Leszka Millera, OPZZ i działkowców

2105.2013

W dniu 20 maja br. doszło do spotkania Leszka Millera przewodniczącego SLD oraz Jana Guza przewodniczącego OPZZ z mieszkańcami Gdyni.

Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele PZD, reprezentujący struktury regionalne. Związek był reprezentowany przez przewodniczących kolegiów prezesów Powiatu Wejherowsko-Puckiego Mieczysława Kamińskiego oraz Gdyńskiego Kolegium Leonarda Niewińskiego.

Hasłem przewodnim spotkania z przedstawicielami społeczności lokalnej było: „Godna praca – Godne życie”.

Zabierając głos obaj przedstawiciele PZD przybliżyli zasiadającym na sali metody działania, które spowodowały obecną sytuację, w jakiej znajduje się Związek. Zadano też pytania dotyczące toczących się obecnie prac nad projektami ustaw skierowanymi do komisji.

Jan Guz, w swojej wypowiedzi zapewnił o niesłabnącym poparciu OPZZ dla poczynań członków Związku, związanych z dotychczasową obroną ogrodów działkowych.

Z kolei, przewodniczący SLD Leszek Miller przybliżył obecną sytuację związaną z pracami legislacyjnymi, toczącymi się nad czterema projektami złożonymi w Sejmie.

Powiedział, że został osiągnięty mały sukces, który polega na odsunięciu przedstawiciela PO od przewodniczenia komisji. Przewodniczącym komisji, zajmującej się projektami został przedstawiciel PiS. Wprost określił, że projekt PO dąży do wyniszczenia ogrodów działkowych na płaszczyźnie ekonomicznej.

Nadmienił, że SLD wniosło projekt o zachowanie praw i obowiązków posiadanych przez działkowców, przed dniem wejścia nowej ustawy.

Wypowiedź swoją w kwestii ogrodów działkowych  zakończył zapewnieniem dalszego wspierania ruchu ogrodowego w Polsce.

Leonard Niewiński