Nowe wytyczne Okręgowej Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli ROD

2611.2015

Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Gdańsku na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2015 r. przyjęła nowe wytyczne dla Ogrodowych Komisji Rewizyjnych w zakresie przeprowadzania kontroli w Zarządach Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Gdańskiego.

Treść wytycznych jest dostępna pod poniższym linkiem oraz w dziale "Materiały i Wzory"

Wytyczne Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD dla Komisji Rewizyjnych ROD Okręgu Gdańskiego w zakresie przeprowadzania kontroli

Okręgowa Komisja Rewizyjna zobowiązuje również Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD Okręgu Gdańskiego do przeprowadzenia szkolenia członków ogrodowych Komisji z treści nowych wytycznych oraz przekazania pisemnej informacji w tym zakresie do Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Informacja winna zawierać nazwiska i imiona oraz podpisy członków komisji przeszkolonych w zakresie nowych wytycznych.