Korekta PIT po interwencji PZD

2201.2019

Po interwencji PZD Ministerstwo Finansów usunęło kłopotliwą dla ROD lukę w systemie informatycznym służącym realizacji obowiązków podatkowych.

Na początku 2018r. do Jednostki Krajowej PZD napłynęły sygnały z rodzinnych ogrodów działkowych o problemach związanych z przesyłaniem PIT-11 przy wykorzystaniu systemu informatycznego Ministerstwa Finansów. Przypominamy, że od 1 stycznia br. przepisy narzuciły ROD wymóg realizacji wysyłki PIT-11 w wersji elektronicznej.

Weryfikacja informacji przekazanych przez ROD ujawniła, że w programie służącym wysyłaniu PIT-11 do urzędów skarbowych wystąpiła luka – jego założenia nie uwzględniały specyficznej dla jednostek PZD sytuacji, gdzie świadczenia z tytułu uczestnictwa w organach ogrodowych mają stosunkowo niski wymiar. W konsekwencji system nie pozwalał na wprowadzanie przez ROD danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.

Informacja o zaistniałej sytuacji i problemach ROD stała się przedmiotem wystąpienia Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego skierowanego w dniu 10 stycznia br. do Minister Finansów prof. Teresy Czerwińskiej.

Interwencja podjęta przez PZD okazała się zasadna i - co najważniejsze - skuteczna.

Już 17 stycznia Podsekretarz Stanu w MF Paweł Cybulski przesłał do Prezesa PZD pismo, w którym poinformował, że w reakcji na jego wystąpienie 15 stycznia br. wprowadzono korektę w systemie MF oraz podziękował za przekazanie sygnału o błędzie.

Pismo Prezesa PZD [LINK]

Pismo MF [LINK]

Galeria