Stanowisko Prezydium OZP PZD w Gdańsku z dnia 24.02.2017

2402.2017

Na antenie TVP2 w dniu 14 lutego 2017 r. w ramach audycji „Magazyn Expresu Reporterów” został wyemitowany reportaż pt. „Działkowa wojna” dotyczący sytuacji w jednym z Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Białej Podlaskiej.

W ramach reportażu wyemitowane zostały wypowiedzi trójki działkowców będących w konflikcie z Zarządem ROD. Niestety, dobór rozmówców jak i sposób prowadzenia materiału wpisał się w jednostronną narrację nastawiona na ukazanie ogrodu działkowego i Polskiego Związku Działkowców w jak najgorszym świetle. Stanowi to już kolejny w ostatnich miesiącach, bezpodstawny i celowy atak na struktury PZD płynący ze strony środowisk dziennikarskich różnych redakcji.

Zarówno cała organizacja, jaką jest Polski Związek Działkowców, jak również osoby biorące czynny udział w jej funkcjonowaniu, ukazywana jest jako relikt minionego ustroju, której celem jest wyłącznie ciemiężenie działkowców.

Niestety reportaż „Działkowa wojna” nie ma nic wspólnego z prawdziwym dziennikarstwem. W materiale nie sposób doszukać się dążenia do pokazania prawdy czy próby ustalenia po czyjej stronie leży słuszność. Zamiast tego mamy do czynienia ze z manipulowanym przekazem, w którym posłuch daje się jednej stronie, jednocześnie milcząc na argumenty drugiej strony.

Czarę goryczy przelała wypowiedź Pani Senator Lidii Staroń, powszechnie znanej ze swojej głębokiej niechęci wobec PZD. Wypowiedź Pani Senator dla autorów reportażu była doskonałą puentą podsumowującą słuszność zadanej retoryki. Redaktorzy zadbali o to, aby potencjalny widz, który nie jest w pełni zaznajomiony sytuacją rodzinnych ogrodów działkowych, od razu wyrobił sobie jednoznacznie negatywny obraz Polskiego Związku Działkowców.

Prawda jest jednak zupełnie inna. PZD zrzesza tysiące ogrodów działkowych i setki tysięcy działkowców. Ogrody działkowe działają w oparciu o ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, która przewiduje bardzo wiele gwarancji i mechanizmów obrony czy też dochodzenia swoich praw przez działkowców.

Statut PZD zakłada w pełni demokratyczne formy wybierania osób pełniących funkcje w poszczególnych organach związku. Wszystkie kluczowe decyzje dotyczące ogrodu działkowego podejmowane są przez Walne Zebrania, w których uczestniczyć mogą wszyscy działkowcy – członkowie PZD.

Obowiązujące przepisy w bardzo dobry sposób regulują działanie ogrodów działkowych jak również chronią słuszne interesy działkowców. Dają możliwość obrony swoich racji, nawet w ramach postępowania przed niezawisłym Sądem.

W świetle powyższego wielce niezrozumiałe jest ciągłe i uporczywe atakowanie ogrodów i Związku, przez środowiska medialne, których jedynymi argumentami są emocje, półprawdy, manipulacje czy wręcz oszczerstwa. Pojawia się uzasadnione podejrzenie, że materiały publikowane są na zamówienie środowisk liczących na likwidację ogrodów działkowych celem uzyskanie dostępu do nieruchomości inwestycyjnych.

Członkowie Prezydium z ubolewaniem spoglądają na niski poziom „dziennikarstwa” publikowanego w Telewizji Publicznej. Jednocześnie stanowczo protestują przeciwko bezpodstawnemu oczernianiu i dyskredytowaniu działania jednej w największych ogólnopolskich organizacji pozarządowych, tworzonej przez kilka pokoleń działkowców.