Powołanie Kolegium Prezesów Zarządów ROD w powiecie kwidzyńskim - 05.07.2021

0507.2021

W dniu 26 czerwca 2021 roku w Domu Działkowca w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. gen. Władysława Sikorskiego w Kwidzynie odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Kolegium Prezesów Zarządu ROD powiatu kwidzyńskiego, w którym uczestniczył Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku Pan Jarosław Parus.  

Posiedzenie otworzył Pan Jarosław Parus, który powitał wszystkich obecnych prezesów, a następnie zapoznał z Uchwałą Nr 99/05/2021 Okręgowego Zarządu Pomorskiego w Gdańsku w sprawie rozwiązania obecnego miejskiego kolegium i z Uchwałą Nr 103/05/2021 w sprawie powołania Kolegium Prezesów Zarządów ROD powiatu kwidzyńskiego.

W trakcie zebrania w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów wybrano na Przewodniczącego Kolegium Prezesów Pana Jarosława Parus z ROD im. gen. Władysława Sikorskiego w Kwidzynie, na Zastępcę Przewodniczącego Pana Andrzeja Jancza z ROD „Leśna Dolina”, na Sekretarza Kolegium Pana Zbigniewa Tomczyka z ROD „Akacja”.

Następnie omówione zostały zadania i tryb pracy Kolegium Prezesów Zarządów ROD na podstawie Uchwały Nr 417/2017 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców. Jako miejsce spotkań i przechowywania dokumentacji z posiedzeń kolegium wyznaczono Dom Działkowca w ROD im. gen. Władysława Sikorskiego w Kwidzynie.

W trakcie spotkania zostały również omówione tematy związane z organizacją walnych zebrań w 2021 roku na podstawie komunikatu Krajowego Zarządu PZD z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie przywrócenia możliwości odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) w ROD w obowiązującym reżimie sanitarnym.

Na tym zebranie zakończono.

W  trakcie posiedzenie zostały zachowane zasady bezpieczeństwa i warunki sanitarne.

 

 Jarosław Parus

 Przewodniczący Kolegium Prezesów Zarządów ROD w powiecie kwidzyńskim

 

 

Galeria