Postępowanie z śmieciami w Gdańsku

1803.2013

Miasto Gdańsk przygotowało portal informacyjny dotyczący postępowania z odpadami po 1 lipca 2013 r. Pod adresem: http://www.czystemiasto.gdansk.pl znajdą Państwo najświeższe informacje z zakresu gospodarki odpadami w mieście.

Pokrótce - każdy ogród będzie musiał złożyć stosowną deklarację dotyczącą ilości odpadów, zgodnie z normami ustalonymi uchwałą Rady Miasta Gdańska (10 l /działka osobno dla odpadów mokrych i suchych lub 20 l / działka w przypadku braku segregacji). Obowiązkiem ogrodu będzie także przygotowanie punktu gromadzenia odpadów. Należy również pamiętać o wypowiadaniu umów z dotychczasowymi firmami odbierającymi odpady, tak aby od 1 lipca 2013 r. móc przejść na nowe zasady gospodarki odpadami.