Wiosenne spotkanie szkoleniowe SSI

1504.2016

W sobotę 9 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjno-szkoleniowej OZ PZD w Gdańsku odbyło się wiosenne spotkanie szkoleniowe dla instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej. Po omówieniu spraw bieżących takich jak wiosenne przeglądy czy Walne Zebrania, uczestnicy wysłuchali wykładów:
  1. "Byliny nie zimujące w gruncie - zastosowanie na działce" - W ramach wykładu przeprowadzono też test na rozpoznawanie części podziemnych tych bylin (cebule, kłącza, bulwy). Instruktorzy wykazali się dużą wiedzą na ten temat. Wykład przeprowadziła pani mgr Aleksandra Garnys z Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu.
IMG_1584
  1. "Fizjologia drzew owocowych a cięcie drzew" - wykład wraz z pokazem szczepienia przeprowadził pan mgr inż. Mariusz Anioła z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, z którym nawiązaliśmy współpracę po seminarium sadowniczym w Nowym Dworze Gdańskim.IMG_1592
Uczestnicy szkolenia otrzymali literaturę ogrodniczą, w tym między innymi opracowanie "Ekologiczna ochrona roślin" autorstwa prof. Kazimierza Wiecha.
M.H.N.