9 października przekazujemy podpisy do Sejmu

1909.2014

sejmKomitet Inicjatywy Ustawodawczej STOP ROZBIÓRKOM ALTAN wstępnie zaplanował, iż przekazanie projektu ustawy wraz z podpisami nastąpi 9 października br.(czwartek). Decyzja ta podyktowana jest harmonogramem posiedzeń Sejmu, została także skonsultowana z Prezydium KR PZD.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o nadsyłanie podpisów do siedziby Komitetu do dnia   6 października br. Przesyłając podpisy z wyprzedzeniem unikniemy ryzyka, iż nie dotrą na czas i się zmarnują.

Nasz adres: Komitet Inicjatywy Ustawodawczej STOP ROZBIÓRKOM ALTAN ul. Bobrowicka 1 00-728 Warszawa

W ciągu dwóch miesięcy trwania akcji poparło ją już blisko 400 000 obywateli. Jednak gorąco zachęcamy do dalszego zbierania podpisów pod projektem STOP ROZBIÓRKOM ALTAN.

Doświadczenie pokazuje, że im więcej podpisów złożymy do Sejmu, tym większa szansa, że idea projektu obywatelskiego uzyska w Parlamencie poparcie wymaganej większości Posłów i Senatorów, a co za tym idzie, przyszłość wszystkich altan zostanie zabezpieczona.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej

STOP ROZBIÓRKOM ALTAN

Źródło: www.pzd.pl