trojmiasto.pl: "Dzień flagi RP. Jak wygląda podnoszenie bandery?"

0205.2017

Flagę Rzeczypospolitej Polskiej wciąga się na maszt płynnym, energicznym ruchem, natomiast opuszcza powoli. Ponadto w czasie podnoszenia flagi państwowej mężczyźni w ubraniach cywilnych powinni zdjąć nakrycia głowy. To tylko niektóre z zasad, jak należy obchodzić się z flagą Polski. W tym roku opisujemy również, jak w Marynarce Wojennej RP wygląda podnoszenie bandery wojennej.

O tym, jak należy prawidłowo obchodzić się z flagą Polski, informuje opracowanie Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Nosi ono tytuł "Duma i szacunek. Zasady oraz dobre praktyki godnego postępowania wobec polskich symboli państwowych". Poniżej przytaczamy wybrane fragmenty tego opracowania, które mogą być pomocą, dla tych, którzy wywieszają flagi Polski w święta państwowe. Z flagą RP należy obchodzić się z szacunkiem - zarówno, gdy wywiesza się ją lub zdejmuje, jak i podczas przechowywania, gdy nie jest eksponowana. Flaga powinna być zawsze zadbana. Kiedy wypłowieje lub się podrze, powinno wymienić się ją na nową. Na fladze państwowej oraz jej wizerunkach nie należy umieszczać napisów ani grafik. Nie należy też mocować do niej jakichkolwiek przedmiotów. Miejsce umieszczenia flagi powinno być honorowe, nie ujmujące jej godności oraz zapewniające jej dobrą widoczność o każdej porze dnia i nocy. Najbardziej godnym sposobem eksponowania flagi jest umieszczenie jej na drzewcu lub maszcie. Wzrok kieruje się na flagę, a mężczyźni w cywilnych ubraniach zdejmują nakrycia głowy Flaga eksponowana na drzewcu powinna powiewać oraz swobodnie opadać. Nie może jednak dotykać podłoża ani żadnej innej płaszczyzny. Flaga nie powinna być również zawinięta ani okręcona wokół drzewca. Jeśli znajduje się na maszcie, poza okresem żałoby narodowej, powinna zawsze powiewać na samym jego szczycie. Wciąga się ją tam płynnym, energicznym ruchem, natomiast opuszcza powoli. Podczas podnoszenia flagi państwowej na maszt osoby w jego pobliżu powinny stać, zachowując powagę i spokój. Mężczyźni w ubraniach cywilnych powinni zdjąć nakrycia głowy. Wzrok kieruje się na podnoszoną flagę. następne Obywatele nie powinni umieszczać flagi na maszcie znajdującym się na szczycie ich domów czy innych prywatnych zabudowań. Umieszczenie takie jest oznaką, że wewnątrz budynku sprawowane są funkcje państwowe. Osoby prywatne wywieszają flagi przy wejściu do swego budynku, z okna lub na balkonie, mogą także ją podnieść na maszcie przed swym budynkiem. Eksponując flagę lub barwy państwowe w pionie, kolor biały powinno się umieścić po lewej stronie dla patrzącego od frontu. Kiedy flaga państwowa mocowana jest w pionie do masztu, kolor biały, jako ważniejszy, odpowiadający bieli Orła Białego, powinien znajdować się przy maszcie. Jeżeli jest taka możliwość - flagę umieszcza się po prawej stronie wejścia do budynku, okna czy bramy wjazdowej (lewej stronie dla patrzącego od frontu). Ponadto na jednym maszcie lub drzewcu razem z flagą Rzeczypospolitej Polskiej nie może wisieć żadna inna flaga. Podnoszenie bandery wojennej na okrętach Marynarki Wojennej RP Bandera wojenna symbolizuje tradycje Marynarki Wojennej, męstwo, honor oraz gotowość załogi okrętu do obrony ojczyzny i jej praw na morzu. Pół tysiąca lat temu polska bandera wojenna była czerwona, a na jej tle widniał biały orzeł. Obecnie jest to prostokątny płat tkaniny o takich samych barwach jak flaga Rzeczypospolitej Polskiej, zakończony dwoma trójkątnymi językami. Pośrodku białego pasa umieszczone jest polskie godło. Tradycyjnie banderę podnosi się o ósmej rano na wszystkich okrętach Marynarki Wojennej. Zazwyczaj w tym celu organizowana jest nieco wcześniej uroczysta zbiórka załogi na rufie jednostki. Trzyosobowy poczet banderowy wynosi z wnętrza okrętu złożoną banderę i kieruje się w stronę drzewca rufowego. Po czym bandera przygotowywana jest do podnoszenia. Następnie na rufie pojawia się dowódca okrętu, a niedługo później do pocztu banderowego dołącza oficer dyżurny. - Podczas uroczystej zbiórki dowódca okrętu wydaje komendę "Baczność na banderę". Następnie ta sama komenda wydawana jest przez zastępcę dowódcy za pomocą gwizdka oficerskiego, a podnoszeniu bandery towarzyszy świst trapowy - wyjaśnia kmdr ppor. Radosław Pioch, rzecznik 3. Flotylli Okrętów. Za świst trapowy odpowiada jeden z trzech członków pocztu banderowego. Zadaniem kolejnych dwóch jest natomiast podniesienie bandery na drzewiec rufowy. Wszystko na oczach dowódcy, jego zastępcy i załogi okrętu. - Bandera wojenna towarzyszy załodze przez cały dzień aż do zachodu słońca, kiedy podczas zbiórki jest opuszczana - dodaje kmdr ppor. Pioch. Jest jednak kilka wyjątków od standardowego podnoszenia bandery w czasie uroczystej zbiórki. Alarm bojowy i święta państwowe - Podczas świąt państwowych podnoszona jest zarówno bandera, jak i proporzec Marynarki Wojennej, a także wielka gala banderowa. Bandera tradycyjnie na rufie okrętu, proporzec na drzewcu dziobowym, a wielka gala banderowa od dziobu poprzez maszt aż po rufę - tłumaczy kmdr ppor. Pioch. Ponadto są dni, kiedy bandera jest podnoszona, ale uroczyste zbiórki na rufie nie są organizowane. Dzieje się w tak zwane dni techniczne, kiedy marynarze uczestniczą na przykład w pracach konserwacyjnych. Poza tym zbiórki do podniesienia bandery nie odbywają się, jeśli okręt znajduje się w alarmie bojowym. Co więcej, po zdjęciu z poleru ostatniej cumy - kiedy jednostka wychodzi z portu - bandera wojenna opuszczana jest na drzewcu rufowym i jednocześnie podnoszona na głównym maszcie. Pozostaje na nim aż do momentu, kiedy okręt wróci z morza i pierwsza cuma rzucona zostanie na nabrzeże. Najbardziej uroczyste jest natomiast pierwsze w historii okrętu podniesienie bandery. Matka chrzestna i orkiestra reprezentacyjna - Pierwsze podniesienie bandery jest to święto wojskowe, jest to doniosła chwila w życiu każdego członka załogi. Odbywa się ono w asyście kompanii honorowej i orkiestry reprezentacyjnej Marynarki Wojennej. Na uroczystość przybywają władze państwowe, matka chrzestna okrętu, a także dowództwo Marynarki Wojennej - wylicza rzecznik 3. Flotylli Okrętów. Okręt, na którym po raz pierwszy podnosi się banderę wojenną, staje się bowiem integralną częścią państwa polskiego i wchodzi w skład jego sił morskich. Dlatego uroczystość jest podniosła. - Dowódca Marynarki Wojennej wręcza dowódcy okrętu banderę wojenną, a zastępcy dowódcy proporzec Marynarki Wojennej. Podnoszą je osobiście odpowiednio na drzewcu rufowym i dziobowym - opowiada kmdr ppor. Pioch. Poza tym Marynarka Wojenna w przypadku bander wojennych szczyci się jednym: nigdy w jej historii polski okręt nie opuścił bandery na znak poddania się. JG

Źródło