Rdza gruszy – jak unikać i zwalczać? - 24.05.2021

2405.2021

Od kilku już sezonów w ogrodach działkowych można zauważyć na liściach grusz charakterystyczne żółto-brązowe plamy, których z roku na rok przybywa. Nierzadko zaatakowane jest całe drzewo, a objawy dotyczą prawie wszystkich drzew grusz w ogrodzie. Zaniepokojeni działkowcy pytają, co jest przyczyną powstawania plam na liściach grusz i co zrobić, aby chronić swoje drzewa.

 

Co trzeba wiedzieć o rdzy?

Wszystko spowodowane jest przez uciążliwą chorobę grzybową – rdzę gruszy, która występuje coraz powszechniej i trudno ją opanować. Przede wszystkim nie można zapominać, że rdza jest chorobą, która ma dwóch żywicieli.

Zarodniki przenoszą się na grusze z jałowca – szczególnie jałowca sabińskiego (łac. Juniperus sabina), który ma wiele odmian ozdobnych i jest coraz częściej sadzony w ogrodach działkowych i przydomowych. Dlatego też, jeśli na naszej działce lub w ogóle w ogrodzie działkowym (nawet w promieniu kilkuset metrów i więcej) rośnie jałowiec, trzeba się liczyć z tym, że rdza będzie występowała rokrocznie. Na jałowcach choroba objawia się w postaci zgrubień i galaretowatych pomarańczowych wyrośli. Porażone pędy trzeba wyciąć poniżej chorego miejsca, a całe rośliny opryskać środkami grzybobójczymi do zwalczania rdzy na iglakach (np. Saprol Hobby lub Scorpion 325 SC).

Jak radzić sobie z rdzą gruszy?

Po rozwinięciu się liści gruszy, czyli w trakcie sezonu, zwalczanie choroby jest trudne i możemy jedynie ograniczać jej rozwój. Jednak występowanie choroby nie oznacza, że zagrożone jest całe drzewo –  choroba je osłabia (skąpe owocowanie i ograniczony wzrost drzewa) i szpeci liście, ale nie prowadzi do zamierania całej rośliny.

W celu zwalczania lub ograniczenia rozwoju rdzy, przede wszystkim trzeba  usunąć jałowce z ogrodu, co jak wiadomo, będzie trudne – szczególnie jeśli chodzi o działkowców w sąsiedztwie. Dlatego też potrzebne są konsultacje zarządu ogrodów z działkowcami i uzmysławianie im zagrożeń. Bez usunięcia jałowców z otoczenia grusz, rdza  zagości niestety na działkach na stałe i należy się z tym pogodzić.

Oprócz usunięcia jałowców z otoczenia drzew, do zabezpieczenia gruszy przed wystąpieniem rdzy stosuje się przede wszystkim fungicydy, czyli środki przeciw chorobom grzybowym w formie oprysków. Aby ochrona przed rdzą była skuteczna, trzeba opryskać drzewa już w fazie wczesnego kwitnienia i zaraz po nim. Pryskamy w fazie pękania pąków i po częściowym opadnięciu płatków kwiatów. Najlepiej opryskać wtedy drzewa jednym z preparatów: Miedzian, Syllit lub nowym środkiem Magnicur Gold (wprowadzonym do użytku amatorskiego po wycofaniu preparatu Score).

 

Maciej Aleksandrowicz

OZ Mazowiecki

Galeria