Światełko w tunelu w pozyskiwaniu środków z Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1410.2016

Przypominamy, że w lipcu b.r. Krajowa Rada PZD wystąpiła do Zastępcy Prezesa Zarządu NFOŚiGW - Artura Michalskiego, w celu włączenia stowarzyszeń ogrodowych, w tym PZD do programów priorytetowych, jako beneficjentów korzystających z dofinansowań, jakie oferuje NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.

Prezes PZD wystąpił także do Prezesa NFOŚiGW, w celu sprecyzowania obszarów działalności, których rozwojem – przy udziale środków zewnętrznych - zainteresowany jest Związek oraz działkowcy. Jednocześnie zaproponował, aby w przypadku jakiekolwiek wątpliwości w zakresie zasad i warunków udzielania dofinansowania dla stowarzyszeń ogrodowych wojewódzkie fundusze konsultowały się z okręgowymi zarządami PZD, tak aby wypracować jak najlepsze rozwiązania umożliwiające korzystanie przez PZD i ogrody działkowe ze środków zewnętrznych będących w dyspozycji Narodowego i wojewódzkich funduszy.

Do tej propozycji przychylnie odniósł się Zatępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW - Artur Michalski w piśmie z dn. 29.09 br., w którym informuje, że obecnie kończą się konsultacje z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) celem wprowadzenia zmian do programu, które umożliwią finansowanie różnych typów przedsięwzięć, w tym również tych realizowanych przez stowarzyszenia ogrodowe.

Narodowy Fundusz dąży bowiem do stworzenia programu otwartego, z możliwością kształtowania ostatecznej oferty dla beneficjentów przez pośrednika, czyli Wojewódzkie Fundusze. Dlatego też propozycja Prezesa PZD, aby konsultacje zasad i warunków udzielania dofinansowania przez Wojewódzkie Fundusze odbywały się za pośrednictwem OZ PZD została przyjęta pozytywnie i zostanie przekazana do wojewódzkich funduszy po ustaleniu ostatecznych warunków współpracy Narodowego Funduszu i WFOŚiGW.

AR/AD

NFOiGW.pdf

Źródło