List gratulacyjny Okręgowej Komisji Rewizyjnej z okazji 35lecia PZD

0605.2016

Szanowny Pan mgr inż. Eugeniusz Kondracki

Prezes Polskiego Związku Działkowców

 

Z okazji 35 rocznicy powstania Polskiego Związku Działkowców serdeczne gratulacje składa Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Gdańsku.

Piękny Jubileusz naszej społecznej pozarządowej organizacji jest wielkim świętem oraz szczególną okazją do wspomnień, sięgnięcia do historii oraz refleksji nad zmieniającymi się czasami. Niezależnie od dziejowych zmian zawsze najważniejszym dla członków Związku było umiłowanie dla trwania w jedności i dalszego rozwoju  ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Kierujemy szczere wyrazy wdzięczności za Pana Prezesa wkład pracy na rzecz rozwoju i umacniania ruchu ogrodnictwa działkowego. Dzisiaj ma Pan szczególne prawo odczuwać satysfakcję z dobrze spełnionej służby dla dobra społeczności działkowej.

Życzymy, aby radość z dotychczasowych osiągnięć pozostała dla Pana inspiracją do dalszej działalności dla dobra działkowców i ogrodów działkowych.

Prosimy przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

                                                           Z wyrazami szacunku

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku

Przewodniczący – Bogusław Dąbrowski

Z-cy Przewodniczącego – Marianna Krawczyk i Elżbieta Senecka

Sekretarz – Sabina Chinalska

Członkowie: Stefan Gross, Andrzej Jancz, Jadwiga Lewandowska, Piotr Mikituła, Łukasz Prażnowski, Jolanta Rutkowska, Jan Suprunowicz.