Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w dniu 28 listopada 2019 roku w Warszawie

2911.2019

Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców w dniu 28.11.2019 r. odbyła w Warszawie swoje drugie posiedzenie w obecnej kadencji. Na zaproszenie Przewodniczącej w pierwszej części obrad uczestniczył Prezes PZD p. mgr inż. Eugeniusz Kondracki. Krajowa Komisja Rewizyjna PZD w trakcie  posiedzenia odniosła się do przebiegu i wyników XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD odbytego w Warszawie w dniu 18.10.2019 r.

Omówiła wynik kontroli w Zarządzie ROD „Kinowa” w Warszawie przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny KKR PZD w dniach 25-27.11.2019 r.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Krajowa Komisja Rewizyjna PZD uchwaliła:

- Plan Pracy w 2020 roku,

- Tezy dotyczące badania bilansów ROD i Okręgów oraz poszczególnych sprawozdań finansowych i preliminarzy finansowych ROD i Okręgów w latach 2020-2023,

- Wytyczne do pracy Komisji Rewizyjnych PZD w latach 2020-2023.

Omówiono również sprawy bieżące Komisji.

Sekretarz

Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

Zenon Jabłoński

Galeria