Sekretarz Okręgu Pomorskiego PZD Grzegorz Drozdowski – nasz bohater i wzór do naśladowania

2211.2021

"Zasłużony dla Zdrowia Narodu"

Tak brzmią słowa podziękowania i listu gratulacyjnego do naszego kolegi Grzegorza Drozdowskiego, wieloletniego dawcy tego życiodajnego płynu. „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” to odznaczenie, które ustanowione zostało 22 sierpnia 1997 roku i jest nadawane honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Odznakę mogą otrzymać zasłużeni honorowi dawcy, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

 

„Krew oddaję od 18 roku życia”, mówi skromnie Grzegorz Drozdowski, który od 2018 roku jest działkowcem w ROD im. Władysława Sikorskiego w Gdyni, jednocześnie pełniącym funkcję Sekretarza Zarządu ROD. Obecnie również Sekretarza Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku. Zawsze pogodny i pomocny, do tej pory oddał honorowo przeszło 20 litrów krwi.

 

Nie każdy wie, że jedna jednostka, czyli ilość pobrana od dawcy podczas jednej donacji to zaledwie 450 ml krwi. Warto jednak podkreślić, że do operacji serca potrzeba aż 6 jednostek krwi, a do przeszczepu wątroby nawet 20. Najwięcej krwi potrzebują ofiary wypadków drogowych, nawet 50 jednostek. Przy tak dużym zapotrzebowaniu, ważne jest zabezpieczanie rezerw krwi. A do tego niezbędne są donacje. Dlatego jesteśmy tak dumni z postawy Grzegorza, który otrzymał to najwyższe dla krwiodawcy, niezwykle ważne i prestiżowe odznaczenie.

Życzymy Ci 100 lat w zdrowiu i dziękujemy za to, co robisz dla nas wszystkich.

 

Rodzinny Ogród Działkowy

im. Władysława Sikorskiego w Gdyni 

Galeria