Obradował Okręgowy Zarząd PZD w Gdańsku

2312.2015

W dniu 16.12.2015 obradował Okręgowy Zarząd PZD w Gdańsku. Na ostatnim spotkaniu w tym roku powzięto wiele bardzo ważnych decyzji. Samo spotkanie rozpoczęło się od świątecznych życzeń i podzielenia się opłatkiem. Pomimo świątecznej atmosfery, na posiedzeniu poruszano bardzo ważne dla okręgu sprawy. Uczestnicy wysłuchali sprawozdania z realizacji kampanii regulacji praw do nieruchomości w trybie art. 76 ustawy o rod, a także informacji zbiorczej w sprawie budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania i meldowania na terenach ogrodów działkowych.

IMG_1083

Poruszono także tematy przyszłych walnych zebrań sprawozdawczych w 2016 roku oraz ich obsługi, a także dotychczasowych i ewentualnie przyszłych zebrań w sprawie wyodrębnień ogrodów działkowych.

IMG_1085

Podjęto także trzy bardzo ważne decyzje, rzutujące bezpośrednio na przyszłość naszego okręgu. Pierwszą z kilku uchwał przyjęto Regulamin Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku. Kolejną uchwałą przyjęto nazwę dla okręgu: Pomorski Okręg w Gdańsku. Nazwa musi zostać jeszcze przyjęta przez Prezydium Krajowej Rady PZD oraz ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ostatnią ważną decyzją okazało się przyjęcie uchwały w sprawie wykonania sztandaru dla Okręgu. Wszystkie uchwały zostały przyjęte z ogromnym poparciem i zrozumieniem. Sama procedura na pewno jeszcze potrwa, ale już wkrótce Okręg w Gdańsku będzie mógł cieszyć się nowym sztandarem. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

IMG_1089

Spotkanie tradycyjnie zakończyło się podziękowaniem dla działaczy ze strony Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku pana Czesława Smoczyńskiego. Pan Prezes podkreślił jak wiele zależy od nas samych, poszczególnych reprezentantów PZD w ogrodach działkowych.

AL