Odpowiedź Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska Pana Piotra Grzelaka dotycząca niepokoju społeczności działkowców w związku "planami likwidacji 76 Rodzinnych Ogrodów Działkowych"

0103.2019

Załączamy skan odpowiedzi otrzymanej od Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska Pana Piotra Grzelaka.

Galeria

Do pobrania