Poprawki PZD do specustawy uwzględnione - 13.08.2021

1308.2021

W rządzie trwają prace nad specustawą ws inwestycji przeciwdziałających suszy. Akt ten ma wprowadzić uproszczone warunki przejmowania nieruchomości i wznoszenia obiektów służących zapobieganiu utratom wody. PZD czyni starania, aby nowe przepisy nie naruszyły interesów i praw działkowców. są tego pierwsze efekty.

We wrześniu 2020r. projekt specustawy przesłano w ramach konsultacji społecznych do PZD. Wynikało z niego, że w oparciu o ustawę mogą być realizowane inwestycje obejmujące znaczne obszary terenów. Stąd też Związek potraktował sprawę bardzo poważnie. Powołał zespół prawników, którzy dokonali analizy materiału zaproponowanego przez rząd. Efektem tych prac był szereg uwag. Z punktu widzenia działkowców szczególnie istotne były zasygnalizowane luki w proponowanych rozwiązaniach w zakresie prawa do odszkodowań i odtworzenia ogrodów w przypadku ich likwidacji ROD w oparciu o specustawę. Stąd też Krajowy Zarząd PZD przyjął, a następnie skierował do ministerstwa, specjalne stanowisko, w którym zawarł zastrzeżenia i propozycje konkretnych zmian do projektu.

Zasadniczo sprowadzały się one do trzech kwestii. Pierwszą były wspomniane wcześniej gwarancje praw działkowców i stowarzyszeń ogrodowych w przypadku likwidacji ROD. Kolejna grupa uwag dotyczyła skorygowania przepisów dotyczących zagadnień proceduralnych i obowiązków nakładanych na właścicieli gruntów w kontekście utrzymania urządzeń wodnych. Trzecim tematem poruszonym przez PZD, były propozycje rozszerzenia nowelizacji prawa wodnego o przepisy, które określałby pozycję prawną działkowca w zakresie poboru wód w sposób analogiczny do sytuacji osób prywatnych będących właścicielami nieruchomości. 

Jakkolwiek na stronach rządowych nie zamieszono jeszcze oficjalnych dokumentów, to najprawdopodobniej przynajmniej część z uwag zgłoszonych przez PZD została uwzględniona. W  ostatnich dniach w mediach pojawiły się bowiem informacje, że Ministerstwo Infrastruktury przychyla się do uzupełnienia projektu o przepisy odnoszące się do likwidacji ROD. Z wypowiedzi rzecznika resortu wynika, że do projektu zostaną wprowadzone przepisy gwarantujące działkowcom, że w przypadku likwidacji ROD w oparciu o specustawę otrzymają odszkodowania, a podmiot likwidujący będzie obowiązany do zapewnienia gruntu na odtworzenie ogrodu. Zatem przynajmniej w najistotniejszej kwestii, tj. zabezpieczenia praw działkowców na wypadek likwidacji ROD, interwencja PZD okazała się najwyraźniej skuteczna. Brak jest informacji nt. pozostałych uwag zgłoszonych przez Związek. Prace legislacyjne są jednak na początkowym etapie, a PZD zamierza w nich nadal aktywnie uczestniczyć.

rpr B. Piech 

Galeria