Statut PZD - zmiany szczegółowe

1201.2012

IX Krajowy Zjazd Delegatów wprowadził zmiany w statucie Polskiego Związku Działkowców. Ponieważ zmian jest kilka i dotyczą różnych części - mogą mieć Państwo trudności w ich wychwyceniu w aktualnym tekście statutu (dział materiały -> prawo PZD).

W związku z tym zamieszczamy poniżej uchwałę IX Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie zmian w statucie, w którym wyszczególnione są wszystkie zmiany.

Uchwała IX Krajowego Zjazdu Delegatów - zmiany w statucie